Loxeal UV 30-26

Jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny o średniej lepkości, do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi materiałami, tworzący spoiny cienkie i przezroczyste. Klej charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania szczelin, bardzo krótkimi czasami utwardzania, bardzo dobrą odpornością na media.

Loxeal UV 30-23

Jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny o niskiej lepkości, do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi materiałami, tworzący spoiny cienkie i przezroczyste. Klej charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania szczelin, bardzo krótkimi czasami utwardzania, bardzo dobrą odpornością na media.

Loxeal UV 30-22

Jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny o wysokiej lepkości, do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi materiałami, tworzący spoiny cienkie i przezroczyste. Klej charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania szczelin, bardzo krótkimi czasami utwardzania, bardzo dobrą odpornością na media.

Loxeal UV 30-20

Jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny o dużej lepkości, do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi materiałami, tworzący spoiny cienkie i przezroczyste. Kleje charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania szczelin, bardzo krótkimi czasami utwardzania, bardzo dobrą odpornością na media.

Loxeal UV 30-11

Klej o niskiej lepkości, szybkowiążący pod wpływem promieniowania UV lub światła widzialnego o odpowiedniej długości fali. Klej został opracowany w celu łączenia PC, ABS i PVC by nie tworzyć mikropęknięć naprężeniowych. Tworzy elastyczne i wytrzymałe połączenie. Opracowany do montażu komponentów medycznych.

Loxeal 63

Szybkowiążący klej o niskiej lepkości do łączenia metali, gumy i tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się najwyższą siłą wiązania, wydłużonym czasem zastygania i czystym działaniem (nie powoduje powstawania białych nalotów na łączonych elementach).

Loxeal 54

Szybkowiążący klej o niskiej lepkości. Odpowiednio do łączenia metali, gumy, tworzyw sztucznych ( w tym poliolefin ) wystawionych na działanie wysokich temperatur. Charakteryzuję się wysoką odpornością temperaturową, najwyższą siłą wiązania i krótkim czasem zastygania.

Loxeal 43

Szybkowiążący klej o niskiej lepkości do łączenia gumy, metali i tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się najwyższą siłą wiązania, niewrażliwością na wytrawione powierzchnie i wydłużonym czasem zastygania.

Loxeal 32

Szybkowiążący klej o niskiej lepkości do łączenia metali, gumy, EPDM i tworzyw sztucznych (w tym poliolefin). Charakteryzuje się najwyższą siłą wiązania i bardzo krótkim czasem zastygania

Loxeal 29

Szybkowiążący klej o wysokiej lepkości do elastycznego łączenia metali i gumy. Charakteryzuje się najwyższą siłą wiązania, zdolnością wypełniania dużych szczelin i wydłużonym czasem zastygania.