Klej Metakrylowy, w 100% nie spływający z powierzchni, co oznacza, że można go łatwo stosować do złożenia powierzchni, zarówno pionowych, jak i tych znajdujących się nad głową. Dzięki wysokim możliwościom wypełniania szczelin i wydłużeniu > 100%, może pomóc zrekompensować dużą tolerancję produkcyjną. Ten elastyczny klej może również kompensować rozszerzalność cieplną różnych materiałów i obciążenia dynamiczne.

Posiada certyfikat: Lloyd’s, oraz spełnia Kolejowy europejski standard ochrony przeciwpożarowej EN 45545-2 według wymagań HL3 w klasie R1 i R7.