Zapewnia doskonałą wytrzymałość połączenia z metalami, jak również twardymi tworzywami sztucznymi, nawet bez szczególnej obróbki wstępnej.

Charakteryzuje się dobrymi właściwościami, stabilnością temperaturową i mozliwością wypełniania szczelin do 5mm.