Klej zapewnia trwałe i niezawodne połączenie, nawet w najtrudniejszych warunkach. Powstała spoina jest odporna na procesy starzeniowe, zmęczeniowe oraz na gorące i wilgotne środowisko, przy współczynniku wydłużenia przekraczającym 50%.
Klej rozprowadza naprężenia równomiernie na połączonych obszarach, pomagając zachować integralność fizyczną i umożliwiając jednocześnie stworzyć lekką konstrukcję. Optymalny czas otwarty i możliwość pominięcia obróbki wstępnej sprawiają, że można osiągnąć szybsze cykle produkcyjne i zwiększoną przepustowość. To kompleksowe rozwiązanie może również pomóc w uproszczeniu procesów, w tym w szkoleniu pracowników.
Klej posiada odporność na wysokie temperatury, dzięki czemu może być stosowany w elementach lakierowanych proszkowo.
Spełnia Kolejowy europejski standard ochrony przeciwpożarowej EN 45545-2 według wymagań HL3 klasie R1 i R7.