Klej metakrylowy do łączenia w technologii „No-mix”. Nadaje się do spajania metali i tworzyw sztucznych. Klej ma bardzo krótki czas wiązania 1-2 minuty, a po 5 minutach łączone części uzyskują bezpieczne wstępne wiązanie. Ostateczna wytrzymałość osiąga się w ciągu 2 godzin. Wykazuje wysoką odporność na rozciąganie, ścinanie jak również odzieranie, a także dobrą stabilność termiczną od -40°C do +130°C.