Powłokę można stosować na wszelkiego rodzaju podłożach metalowych w celu długotrwałego zabezpieczenia przed rdzą i korozją. Obok długotrwałego zabezpieczenia tworzy powłokę odporną na uderzenia, duże obciążenia fizyczne np. rysowanie, wyginanie itd.