Jest białym smarem, szczególnie nadającym się do branży spożywczej, ale również może być używany w innych gałęziach przemysłu, gdzie nie jest wskazane użycie innych produktów, ze względu na możliwość zabarwienia. Bazujący na isoparafinie smar ma dodatki PTFE oraz cząstki nieorganiczne. Posiada certyfikat do zastosowania w branży spożywczej NSF-H1.

Nie zawiera żadnych środków szkodliwych dla zdrowia.

Zawartość PTFE daje dużą odporność na kwasy oraz powoduje, że współczynnik tarcia zmniejsza się radykalnie. Zabezpiecza przed kontaktem metal-metal i w znacznym stopniu redukuje powstawanie korozji na powierzchniach styku metali.