Skuteczny produkt o bardzo dobrych właściwościach wykrywania nieszczelności w systemach rurowych z miedzi, stali, tworzyw sztucznych itp. Jest przeznaczony do stosowania w instalacjach gazów chłodzących, tlenu, sprężonego powietrza itp. Podstawę produktu stanowi aktywna piana, która została przetestowana dermatologicznie. Zawiera anionowe i kationowe antykorozyjne czynniki z pH jest zbliżonym do poziomu neutralnego.