Preparat przemysłowy w aerozolu do zabezpieczania i smarowania tokarek, frezarek i innych maszyn, które wymagają smarowania nie kroplącym się olejem.