Jest wyjątkowym środkiem smarnym używanym w przemyśle, zapobiegającym spiekaniu przy wysokich obciążeniach. Kompozycja pasty pozwala na zabezpieczenie części metalowych przed rdzą, korozją i zacieraniem się. Składa się z bardzo drobnych cząstek metalu i grafitu w specjalnym smarze, dzięki czemu bardzo dobrze zabezpiecza części pracujące w wysokich temperaturach, dużych naciskach i środowisku korozyjnym.