Jest wyjątkowym środkiem smarnym używanym w przemyśle, zapobiegającym spiekaniu przy wysokich ciśnieniach. Kompozycja składu pozwala na zabezpieczenie części metalowych przed korozją i zacieraniem się. Środek jest złożony z bardzo drobnych cząstek metalu i grafitu w specjalnym smarze, dzięki czemu bardzo dobrze zabezpiecza części pracujące w wysokich temperaturach, przy dużych

obciążeniach i w środowiskach korozyjnych. Zawiera cząstki miedzi, aluminium i grafitu.