Mieszanina szybko działających struktur chemicznych w postaci żelu, oparta na modyfikowanym kwasie ortofosforowym i środkach powierzchniowo czynnych, rozpuszczająca tlenki metali. W połączeniu z cząsteczkami wykorzystującymi napięcie powierzchniowe pozwala na penetrację w głąb skorodowanych powierzchni, a żelowa struktura umożliwia zastosowanie preparatu na powierzchniach pionowych. Dobrze usuwa kamień kotłowy i zabrudzenia wapienno-cementowe.