Bez silikonowy preparat zabezpieczający powierzchnie przed przywieraniem odprysków w trakcie spawania. Nie zawiera związków silikonu przez co nie ma trudności z oczyszczeniem powierzchni z odprysków spawalniczych i przy- gotowaniem powierzchni spawanej pod następne działania.