Mieszanina sprężonych gazów pod wysokim ciśnieniem. Produkt służy do przedmuchiwania i oczyszczania trudno dostępnych miejsc silnym strumieniem gazu. Stosowany jest między innymi w mechanice precyzyjnej, moto-ryzacji i przy naprawach sprzętu komputerowego.