Loxeal 63

Szybkowiążący klej o niskiej lepkości do łączenia metali, gumy i tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się najwyższą siłą wiązania, wydłużonym czasem zastygania i czystym działaniem (nie powoduje powstawania białych nalotów na łączonych elementach).

Loxeal 54

Szybkowiążący klej o niskiej lepkości. Odpowiednio do łączenia metali, gumy, tworzyw sztucznych ( w tym poliolefin ) wystawionych na działanie wysokich temperatur. Charakteryzuję się wysoką odpornością temperaturową, najwyższą siłą wiązania i krótkim czasem zastygania.

Loxeal 43

Szybkowiążący klej o niskiej lepkości do łączenia gumy, metali i tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się najwyższą siłą wiązania, niewrażliwością na wytrawione powierzchnie i wydłużonym czasem zastygania.

Loxeal 32

Szybkowiążący klej o niskiej lepkości do łączenia metali, gumy, EPDM i tworzyw sztucznych (w tym poliolefin). Charakteryzuje się najwyższą siłą wiązania i bardzo krótkim czasem zastygania

Loxeal 29

Szybkowiążący klej o wysokiej lepkości do elastycznego łączenia metali i gumy. Charakteryzuje się najwyższą siłą wiązania, zdolnością wypełniania dużych szczelin i wydłużonym czasem zastygania.

Loxeal 23

Szybkowiążący klej o dość niskiej lepkości do łączenia metali, gumy, EPDM i tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się najwyższą siłą wiązania i średnim czasem zastygania.

Loxeal 17

Szybkowiążący klej, o dużej lepkości, do łączenia metali gumy i tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się najwyższą siła wiązania, zdolnością do wypełniania dużych szczelin i wydłużonym czasem zastygania.

Loxeal 14

Metylowy, szybkowiążący klej o średniej lepkości do łączenia metali, gumy i tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się najwyższą siła wiązania, zdolnością do wypełniania średnich szczelin i wydłużonym czasem zastygania.