Loxeal UV 30-26

Jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny o średniej lepkości, do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi materiałami, tworzący spoiny cienkie i przezroczyste. Klej charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania szczelin, bardzo krótkimi czasami utwardzania, bardzo dobrą odpornością na media.

Loxeal UV 30-23

Jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny o niskiej lepkości, do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi materiałami, tworzący spoiny cienkie i przezroczyste. Klej charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania szczelin, bardzo krótkimi czasami utwardzania, bardzo dobrą odpornością na media.

Loxeal UV 30-22

Jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny o wysokiej lepkości, do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi materiałami, tworzący spoiny cienkie i przezroczyste. Klej charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania szczelin, bardzo krótkimi czasami utwardzania, bardzo dobrą odpornością na media.

Loxeal UV 30-20

Jednoskładnikowy akrylowy klej konstrukcyjny o dużej lepkości, do klejenia szkła ze szkłem, szkła z metalem, szkła z innymi materiałami, tworzący spoiny cienkie i przezroczyste. Kleje charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, zdolnością wypełniania szczelin, bardzo krótkimi czasami utwardzania, bardzo dobrą odpornością na media.

Loxeal UV 30-11

Klej o niskiej lepkości, szybkowiążący pod wpływem promieniowania UV lub światła widzialnego o odpowiedniej długości fali. Klej został opracowany w celu łączenia PC, ABS i PVC by nie tworzyć mikropęknięć naprężeniowych. Tworzy elastyczne i wytrzymałe połączenie. Opracowany do montażu komponentów medycznych.