Rekomendowany do lakierowania proszkowego klej metakrylowy do łączenia w technologii „No-mix”. Nadaje się do spajania metali i tworzyw sztucznych. Klej ma bardzo krótki czas wiązania 10 minut, po 20 minutach łączone części uzyskują bezpieczne wstępne wiązanie. Ostateczna wytrzymałość osiąga się w ciągu 2 godzin.